1. Bendrosios nuostatos.

 

1.1. Laser Place – žaidimų bei poilsio erdvę, esančią adresu Taikos pr. 141, 51132 Kaunas, sudaro: (i) laser tag žaidimų labirintas; (ii) kompiuteriniai žaidimai bendroje poilsio zonoje (iii) kambariai skirti šventėms (toliau tekste dar bendrai vadinama – Žaidimų erdve).

1.2. Paslaugų organizatorius - UAB „Recito“, įmonės kodas 305208905, buveinės adresas Taikos pr. 141, 51132 Kaunas.

1.3. Asmuo – pilnametis ar nepilnametis asmuo besinaudojantis Žaidimų erdvės paslaugomis ar pilnametis asmuo leidžiantis savo nepilnamečiam vaikui/globotiniui, naudotis Žaidimų erdvės paslaugomis.

1.4. Laser Place Žaidimų erdvės taisyklės (toliau tekste - Taisyklės) privalomos visiems asmenims, kurie lankosi Žaidimų erdvėje. Pradėti naudotis Žaidimų erdvės paslaugomis leidžiama tik atidžiai susipažinus su šiomis Taisyklėmis, patvirtinus, kad su jomis sutinka, taip pat patvirtinus, kad asmens, sveikatos būklė leidžia jam būti ir žaisti žaidimų erdvėje, užtikrinus Žaidimų erdvei bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka.

1.5. Sutikimas – asmens patvirtinimas, kad jis ar jo nepilnametis vaikas/globotinis susipažino bei sutinka su šiomis Taisyklėmis, privatumo politika, įsipareigoja jų laikytis bei prisiima atsakomybę už atsiradusią žalą.

1.6.Šios Taisyklės yra patalpintos tinklapyje laserplace.lt, taip pat viešai skelbiamos Žaidimų erdvės patalpose, kur klientai gali viešai susipažinti su Taisyklėmis prieš pradedant naudotis Žaidimų erdvės paslaugomis.

1.7. Žaidimų erdvės paslaugų įkainiai nurodyti tinklapyje laserplace.lt.

1.8. Klientams susimokėjus už Laser Place žaidimų erdvės paslaugą, bet dėl savo kaltės ja nepasinaudojus, arba pasinaudojus nepilnai, sumokėti pinigai nėra grąžinami.

1.9. Laser Place Žaidimų erdvėje nėra teikiamos vaikų priežiūros paslaugos.

1.10. Visi pilnamečiai Žaidimų erdvės lankytojai prieš pradėdami naudotis Žaidimų erdvės paslaugomis, privalo pasirašyti Sutikimus, už nepilnamečius vaikus Sutikimus pasirašo jų tėvai ar globėjai.

1.11. Laser Place žaidimų erdvė suteikia klientams galimybę pasinaudoti jų teikiamomis paslaugomis, tačiau neatsako už šių paslaugų įtaką konkretaus asmens sveikatai. Asmenys besinaudojantys Laser Place žaidimų erdvės paslaugomis ar asmenys sutikdami, kad jų nepilnamečiai vaikai/globotiniai naudotųsi Laser Place žaidimų erdvės paslaugomis privalo įsitikinti, kad jo ar jo vaiko/globotinio sveikatos būklė jam leidžia būti žaidimų erdvėje bei žaisti joje kartu su kitais asmenimis. Teikiamos žaidimų erdvėje paslaugos atsižvelgiant į konkretaus asmens sveikatos būklę, gali turėti neigiamos įtakos jo sveikatai, todėl asmuo prieš pradėdamas naudotis teikiamomis paslaugomi ar leisdamas savo vaikui/globotiniui minėtomis paslaugomis naudotis privalo būti atsargus ir rūpestingas, atidžiai įvertinti savo/savo vaiko/globotinio, psichologinę ir fizinę sveikatos būklę. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios pareigos nevykdymu, tenka pačiam asmeniui/asmeniui leidusiam vaikui/globotiniui naudotis paslaugomis. Paslaugos organizatorius neatlygina asmeniui padarytos turtinės ar neturtinės žalos, išskyrus atvejus, kai ši žala buvo padaryta dėl paslaugos organizatoriaus tyčios arba didelio neatsargumo.

 

 1. Žaidimų erdvės elgesio taisyklės.

 

2.1. Prieš pradedant žaisti laser tag žaidimų labirinte privalomas instruktažo išklausymas.

2.2. Laser tag žaidimų labirinte DRAUDŽIAMA:

 •  
  • žaisti jeigu turite sveikatos problemų ar sutrikimų;
  • bėgioti;
  • lipti, remtis ant bet kokios įrangos (labirintų, tvorelių ir pan.);
  • sėdėti, tupėti ar gulėti ant praėjimų, draudžiama šliaužioti labirintu, draudžiama šokinėti, tūpti, siūbuoti;
  • draudžiamas, bet koks fizinis kontaktas ar fizinės jėgos naudojimas įskaitant, bet neapsiribojant stumdytis, pagriebti ir/ar laikyti kitą asmenį, trukdyti kitam asmeniui judėti;
  • liesti kito asmens ginklą/trukdyti jam šaudyti, mojuoti ginklais, su ginklu liesti kitą asmenį ar jo ginklą;
  • bet kokiu būdu ir priemonėmis uždengti liemenėje ar ant ginklo esančius jutiklius;
  • įsinešti maisto/gėrimų;
  • įsinešti aštrių/pavojingų daiktų, įskaitant, bet neapsiribojant diržų, raktų, pakabukų, papuošalų, pirotechnikos gaminių ir kt.;
  • avėti aukštakulnius batus. Asmenys žaisdami laser tag žaidimų labirinte privalo vilkėti judesių nevaržančius drabužius ir avėti patogią/švarią avalynę.
  • žaisti laser tag žaidimų labirinte, jei prieš tai vartojote alkoholio ar narkotikų.

 

2.3. Į laser tag žaidimų labirintą įleidžiami asmenys nuo 5 metų.

2.4. Į laser tag žaidimų labirintą įleidžiami žaisti tik visiškai sveiki asmenys. Esant akivaizdžioms abejonėms dėl asmens sveikatos, asmeniui nesuteikiama galimybė žaisti laser tag žaidimų labirinte.

2.5. Į laser tag žaidimų labirintą neįleidžiamos nėščiosios.

2.6. Į Žaidimų erdvę neįleidžiami asmenys apsvaigę nuo narkotikų ir alkoholio.

2.7. Žaidimų erdvėje draudžiama bėgioti, stumdytis ar kitaip naudoti fizinę jėgą, vartoti alkoholį, narkotines medžiagas.

2.8. Asmenys besinaudodami Žaidimų erdvės paslaugomis privalo tausoti Žaidimų erdvės inventorių, saugotis, kad nepadarytų žalos sau ir kitiems Žaidimų erdvėje esantiems asmenims, taip pat informuoti apie tai savo nepilnamečius vaikus/globotinius besinaudojančius Žaidimų erdvės paslaugomis. Asmuo pats besinaudojantis Žaidimų erdvės paslaugomis ar asmuo atsakingas už savo nepilnametį vaiką/globotinį besinaudojantį Žaidimų erdvės paslaugomis pilnai atsako už savo ar savo vaiko/globotinio sugadintą įrangą ir inventorių, taip pat turtinę ir neturtinę žalą, padarytą tretiesiems asmenims.

2.9. Atsižvelgiant į Taisyklių pažeidimų dažnumą ir kitas aplinkybes, Žaidimų erdvės darbuotojas turi teisę paprašyti palikti Žaidimų erdvę ir tokio asmens daugiau neįleisti į Žaidimų erdvę. Tokiu būdu už neišnaudotą laiką Žaidimų erdvėje sumokėti pinigai nėra grąžinami.

2.10. Nesilaikant ar netinkamai laikantis Taisyklių ar dėl bet kokio kito asmens neatsargaus ar pavojingo elgesio, visa atsakomybė ir bet kokios dėl to atsiradusios žalos atlyginimas (tiek paslaugų teikėjui, tiek žaidimų erdvės lankytojams, tiek tretiesiems asmenims) tenka pačiam asmeniui ar už jį atsakingam asmeniui (tėvams, globėjams). Paslaugų teikėjas UAB „Recito“ nėra atsakingas dėl tokios žalos atsiradimo bei jos atlyginimo.

 

 1. Lazer Place kambarių nuomos šventėms, papildomos sąlygos ir taisyklės.

 

3.1. Laser Place kambarių nuomos kainos ir kitos sąlygos nurodytos tinklapyje laserplace.lt. Užsisakant Laser Place kambarį šventei būtina sumokėti rezervacijos mokestį arba visą kambario nuomos kainą.

3.2. Laser Place kambario šventei, rezervacijos mokestis – 30 procentų nuo bendros kainos. Sumokėtas rezervacijos mokestis įskaičiuojamas į bendrą kambario nuomos kainą.

3.3. Rezervacijos mokestį būtina sumokėti grynais pinigais ar kortele, atvykus į Žaidimų erdvę (adresu Taikos pr. 141, 51132 Kaunas) arba pavedimu, per 5 kalendorines dienas nuo šventės laiko rezervavimo. Jei Laser Place kambarys šventei užsakomas likus mažiau nei 5 kalendorinėms dienoms iki šventės, tuomet rezervacijos mokestis privalo būti sumokėtas per 1 kalendorinę dieną grynais pinigais ar kortele, atvykus į Žaidimų erdvę (adresu Taikos pr. 141, 51132 Kaunas) ar pavedimu.

3.4. Nesumokėjus rezervacijos mokesčio per Taisyklėse nustatytus terminus - rezervacija panaikinama.

3.5. Jei rezervacija atšaukiama likus 10 kalendorinių dienų iki šventės, grąžinamas visas rezervacijos mokestis. Jei rezervacija atšaukiama likus mažiau nei 10 kalendorinių dienų iki šventės, rezervacijos mokestis negrąžinamas, paliekant galimybę nukelti šventę į tolimesnę datą ar išnaudoti rezervacijos mokestį vieno apsilankymo laser tag žaidimų labirinte metu. Nukeliama šventė ar apsilankymas laser tag žaidimų labirinte turi įvykti per 3 mėnesius nuo rezervacijos atšaukimo dienos.

3.6. Visa kambario šventei nuomos kaina (atskaičius rezervacijos mokestį) privalo būti sumokėta šventės dieną grynais pinigais arba kortele.

3.7. Paslaugos organizatorius UAB „Recito“ neatsako už bet kokius atsiradusius nuostolius dėl rezervacijos panaikinimo.

3.8. Atliekant mokėjimus pavedimu, mokėjimas laikomas atliktu tuomet kai pinigai yra įskaitomi į paslaugos organizatoriaus UAB „Recito“ sąskaitą.

3.9. Į užsakomo kambario šventei, kainą, priklausomai nuo rezervuoto laiko, įeina galimybė naudotis laser tag žaidimų labirintu bei poilsio zona su kompiuteriniais žaidimais kartu su kitais lankytojais (detali informacija nurodyta tinklapyje laserplace.lt).

3.10. Į užsakomo kambario šventei kainą įeina kava, arbata.

3.11. Užsisakius kambarį savo šventei, galima atsinešti maisto ir gėrimų, išskyrus alkoholinius gėrimus, vienkartinius indus.

3.12. Kambaryje galima degti tik nedideles, iki 6 cm. aukščio, užpučiamas žvakutes, draudžiama atsinešti ir naudoti fejerverkus, pirotechnikos gaminius ir pan.

3.13. Užsakant Lazer Place kambarį savo šventei pašaliniai lankytojai į jį neįleidžiami, tačiau kita Žaidimų erdve naudojamasi kartu su kitais lankytojais.

3.14. Galima atvykti bei pasiruošti šventei likus 10 min. iki šventės pradžios, išvykti reikia pasibaigus rezervuotam laikui. Dėl bet kokių priežasčių nepriklausančių nuo paslaugų organizatoriaus (įskaitant, bet neapsiribojant vėluojančių svečių, užsitęsusio pasiruošimo šventei ar pan.) - šventės laikas nepratęsiamas. Šventės pradžia ir pabaiga privalo sutapti su rezervacijos laiku.

3.15. Šventės svečių skaičius negali viršyti 25 asmenų.

3.16. Laser Place žaidimų erdvėje nėra teikiamos vaikų priežiūros paslaugų. Paslaugų organizatorius neatsako už šventėje dalyvaujančius asmenis, jų vaikus, jų poelgius bei jų neprižiūri. Už šventėje dalyvaujančius vaikus atsako tėvai (globėjai) arba šventę užsakęs asmuo.

3.17. Asmuo užsakęs kambarį šventei yra atsakingas, kad visi pakviesti į šventę pilnamečiai, nepilnamečiai asmenys, nepilnamečio asmens tėvai (globėjai), kurie leidžia nepilnamečiui naudotis Laser Place žaidimų erdvės paslaugomis, būtų supažindinti su Taisyklėmis bei pasirašytų Sutikimą.

3.18. Asmuo užsakęs kambarį šventei, prisiima atsakomybę bei įsipareigoja atlyginti, bet kokius atsiradusius nuostolius paslaugų teikėjui UAB „Recito“, kitiems asmenims besinaudojantiems Laser Place žaidimų erdvės paslaugomis bei tretiesiems asmenims jeigu tie nuostoliai atsirado dėl asmenų dalyvaujančių šventėje.